Hoe realiseer jij professioneel impact op afstand?
Image by Nick Morrison

Op afstand & online

professioneel impact hebben

We hebben zowel open inschrijving als in-company aanbod. Naast de opleiding: online verbinden voor teamcoaches en trainers zijn er verschillende trainingen/workshops.

Heb jij hulp nodig bij het voorbereiden of ontwerpen van jouw online sessie? Wij coachen professionals die hulp nodig hebben

Coaching bij voorbereiding

van je online sessie 

Bereid je een sessie, teamcoaching of training voor en heb je inspiratie nodig? Wil je sparren, heb je hulp nodig bij het design, of wil je jouw design laten reviewen? Wij helpen je met grote en kleine vragen.

shutterstock_1716024499.jpg

Verbeter de online samenwerking binnen je team 

Willen jullie een stap maken in jullie teamontwikkeling? Op basis van een intake ontwerpen we een teamcoaching op maat. Heeft jullie team ook behoefte aan aandacht voor samenwerken (op afstand)?

Tips & Tricks van online verbinden

Tutorial: interactieve tools maken

Fysieke energizer online

Jezelf professioneel opnieuw uitvinden

  • Hoe kun jij jouw vak optimaal uitoefenen nu interactie met anderen voornamelijk online en op afstand plaatsvindt?

  • Hoe zorg je dat jij dezelfde professionele impact hebt als "voor Corona"?

  • Wat zijn de do's en don'ts online?

  • Welke kansen bieden andere vormen van samenwerken op afstand?

 

Onze werkcontext is radicaal veranderd. Er wordt van ons hetzelfde niveau vakmanschap verwacht. Maar hoe creëer je impact, nu op afstand samenwerken de standaard is geworden?

 

Vakmanschap - online

Gelukkig zijn veel aspecten van ons vakmanschap nog steeds de randvoorwaarden voor onze professionele impact. Maar hoe vertaal je dat naar het realiseren van je doelen via een online medium? Wat zijn de ingrediënten om op een gezonde, effectieve en constructieve manier op afstand samen te werken?

 

Je kunt niet 1 op 1 doen wat je voorheen deed. Online werken vraagt een andere aanpak. Fysieke afstand maakt andere vormen van ontmoeting onontkoombaar. En die ontmoetingen vragen een hoge kwaliteit van aandacht en verbinding.

Aanleiding online verbinden

Vanaf maart 2020 hebben we op een uitzonderlijke wijze onszelf opnieuw moeten uitvinden. Zowel professioneel als privé. De effecten van deze nieuwe realiteit beginnen zich meer en meer aan de oppervlakte te manifesteren. Mensen zijn aan het doorgaan op een manier die alle ingrediënten bevat van een burn-out op niet zo'n lange termijn.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat het niet een kwestie is van: nog even en dan gaan we weer terug naar normaal. Niet alleen Corona houdt ons langer bezig dan verwacht. De ontwikkelingen hebben organisaties ook aan het denken gezet over hun kantoorconcept. Ook op langere termijn gaat het op afstand samenwerken blijven.

Dit betekent dat we NU met elkaar gezondere manieren moeten leren om op afstand en online met impact ons vak uit te kunnen oefenen.

Wie zijn wij?

Initiatiefnemer van het pop-up initiatief "online verbinden" is Kim Draijer (Evolvere | Systemisch Benaderd). Binnen dit initiatief brengt ze vraag en aanbod bij elkaar. Verschillende professionals uit het veld delen hun kennis en ervaring via "online verbinden". Het opleidingsaanbod is continu in ontwikkeling. 

De centrale coördinatie en de backoffice ondersteuning van "online verbinden" wordt verzorgd door Evolvere.