Herbronning van teams

2,5 maanden | start: ntb | € 790,- excl BTW 

De prijs is inclusief uitgebreid lesmateriaal, online learningportal, en certificaat van deelname. We starten met minimaal 10 deelnemers.

​Data

Planning nog niet bekend.​

Opleiding voor teamcoaches en procesbegeleiders

Online verbinden heeft een methode ontwikkeld om teams in staat te stellen om gezamenlijk stappen te zetten naar een nieuwe toekomst. Bij deze teamtoolkit hoort een stappenplan met concrete tools en formatsdie je in kan zetten als teamcoach.

 

Je ontwikkelt aan de hand van een concrete casus de vaardigheden om teams in dit proces van verleden naar ongewisse toekomst te begeleiden.

 

Onderdelen die aan bod komen:

 • Awareness: waarom stil staan en terugkijken als je vooruit wilt gaan?

 • Teamanalyse: waar staat dit team?

 • Verbinden op polariteiten: verleden en toekomst, behoud en vernieuwing, autonomie en verbondenheid

 • Het stappenplan: tools, achtergronden, oefeningen

 • Vaardigheden aanscherpen

 

Opzet: de training beslaat 3 online dagen

Daaromheen: contactmomenten, oefeningen en opdrachten die volle inzet vragen van de deelnemers.

Terugkijken & vooruit kijken

Terug kijken

2020 was het jaar van een aardverschuiving die werd veroorzaakt door COVID19. Een aardverschuiving die op alle mensen en alle relaties impact heeft gehad. Zowel op het werk als in de privésituatie. We We werden geconfronteerd met veel vormen van verlies, onder andere:

 • Verlies van hoe we gewend waren te werken;

 • Verlies van zekerheden;

 • Verlies van zelfsprekendheden;

 • Verlies van sociale interactie;

 • Verlies van routines.

 

2020 was ook het jaar van vooral door gaan. Er is weinig ruimte geweest voor  reflectie, en echt met elkaar stil te staan hoe het met ons individueel, als team of als organisatie nu gaat.

Vooruit kijken

COVID19 blijft voorlopig onder ons, dus we kunnen niet zomaar "terug naar normaal". Terug gaan is überhaupt een illusie, want dit zou beteken dat we de ervaringen van het afgelopen jaar moeten kunnen wissen. Want die ervaringen nemen we mee in het nieuwe normaal. Wat "normaal" gaat zijn is een vraag die nu niet is te beantwoorden.

 

Wat wel duidelijk is dat organisaties hun kantoorconcepten aan het heroverwegen zijn. Wat ook helder is, is dat veel medewerkers zichzelf ook niet meer fulltime op kantoor zien zitten. Kortom: organisaties gaan anders organiseren.

 

Waar staan teamleden?

 • Hoe ready zijn medewerkers voor een volgende fase?

 • Wat hebben ze verloren?

 • Wat is er nodig om te voorkomen dat teams gefrustreerd raken?

 • Wat nemen ze mee?

 • Wat is er nodig om binnen het team een basis te creëren die medewerkers in staat stelt te verbinden en nieuwe kansen te zien in een veranderende context?

De learningjourney

Siebke-Kim Online verbinden-3.png

De trainers

Siebke Kaat (www.systemischadvies.nl pragmavision) en Kim Draijer (Systemisch Benaderd & Evolvere) hebben beiden een ruime ervaring in het werken met mensen, teams en organisaties.

Siebke en Kim zijn een voorbeeld hoe online verbinden kan werken. Ondanks dat ze al een tijd in elkaars netwerk bewegen hebben zij elkaar nooit live ontmoet! 

 

Wat kun je verwachten?

Met hun ervaring waarin theorie, hands-on werken en zowel boven als onder de waterlinie kunnen waarnemen wat er speelt kun je rekenen op een intensieve leerervaring. Jij bent straks in staat teams te faciliteren in het creëren van de bedding en energie die nodig is om krachtig om te gaan met de toekomstige ontwikkelingen.

Investering en Resultaat

De prijs per deelnemer is €790,- (excl. BTW). 

 

Wat is bij de prijs inbegrepen?

 • Lesmateriaal (en dat gaat anders dan standaard zijn! Meer en gevarieerd zodat het inspireert);

 • Verzendkosten van alle trainingsmaterialen naar jouw huisadres;

 • Toegang tot ons online leerplatform waar alle digitale materialen terug te vinden zijn en de live sessies terug te kijken zijn;

 • De live contact momenten met de hoofdtrainers Siebke en Kim;

 • De teamkoolkit die je kunt inzetten om teams te begeleiden.

 

Resultaat & Opbrengst

Na afloop van deze opleiding ben jij in staat:

 • Waar te nemen waar een team staat in de veranderende context;

 • Het team te helpen weer verbinding te krijgen, met elkaar en de veranderende context;

 • Ruimte en begrip te creëren binnen teams voor elkaar en de stakeholders om hen heen;

 • Te voorkomen dat teams elkaar kwijt raken in dit veranderproces;

 • Het team te begeleiden in de stappen die nodig zijn.

We gaan van start met een minimum aantal inschrijvers van 10 personen.